O mnie

Pomagam tworzyć efektywne zespoły i udane produkty.

Posiadam prawie 20-letnie doświadczenie związane z wytwarzaniem oprogramowania.

Jestem praktykiem – pracuję z zespołami, obszarami i organizacją.

Na początku swojej kariery pracowałem jako analityk, a później jako certyfikowany kierownik projektów (Prince2 Practitioner) w jednym z największych banków w Polsce.

Od 10 lat pracuję jako Agile Consultant (CSP, PSM, PSPO), przy wdrożeniu Agile / poprawie efektywności stosowanych technik / podniesieniu zadowolenia pracowników. W czasie tego okresu pracowałem z ponad 50 zespołami deweloperskimi i biznesowymi. Zrealizowałem również szkolenia dla ~1 tys osób.

Dzięki swojemu doświadczeniu posiadam perspektywę tradycyjnych systemów zarządzania (waterfall) oraz tych opartych o podejście zwinne (agile w różnych wariacjach). Charakteryzuję się niekonwencjonalnymi pomysłami, wielokontekstową analizą prowadzącą do niestandardowych rozwiązań oraz, jak określają mnie współpracownicy, jestem głosem rozsądku połączonym z kwestionowaniem status quo.

Jestem również wykładowcą Technik Zwinnych na WMiI UAM, współzałożycielem największego w Polsce portalu o metodach zwinnych agile247.pl oraz jestem współzałożycielem S29 Technologies INC. w Calgary, Kanada.

Myśl, która mnie napędza – „Dobre zespoły się nie zdarzają, ale są tworzone”.

Kontakt

Masz ochotę porozmawiać o agile? Ja też!

Skontaktuj się ze mną przez telefon (692-427-235) lub przez poniższy formularz