Moje szkolenia

Prowadzę rozmaite szkolenia z zakresu metod zwinnych.

Skupiam się przede wszystkim na frameworku Scruma (od kwestii związanych z jego wdrożeniem aż po jego optymalizację).

Również Kanban nie jest mi obcy. Sześć zasad Kanbana, optymalizacja flow, ustalenie właściwych limitów zadań.

Na deser – psychologia. Dzięki bieżącej współpracy z psychologami z mojego otoczenia pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności praktyczne

Dzięki zdobytemu doświadczeniu widzę w zespołach usprawnienia, jakie mogą wprowadzić w swojej pracy niezależnie jaką metodą pracują.